Andra referenser

Mönsterperforerad solskyddsplåt för matsalen i högstadiet Hatsalan koulu

STW Steel hjälpte i designen och genomförde tillverkningen av perforerade solskyddsplåtar för högstadiet Hatsalan koulus matsal. Utgångspunkten var studerandenas projektarbete för att göra ombyggnadens utseende mer personligt. Fotografierna av studerandenas ansikten som resulterade från projektarbetet digitaliserades och formaterades till en form som lämpade sig för perforering av fabriken. De perforerade plåtarna gjordes av aluminium och pulvermålades.

Designen verkställdes i samarbete mellan arkitekten och skolans personal, och byggfirman beställde monteringen från en stålbyggare. STW Steel deltog i varje skede, vilket innebar att projektet kunde genomföras flexibelt där varje parts expertis kunde utnyttjas utan avbrott i kommunikationen. Ett utmärkt exempel på hur en idé kan överföras till en perforerad plåt. Vi hjälper gärna till i motsvarande projekt.

Produktinformation:

STW-perforerad plåt – Mönsterperforering utgående från fotografier, 4 runda hål av olika storlek 5–25 mm, 30 mm mellan mitten av hålen, bakgrund R10 T15 (40 %), 2,0 mm godstjocklek, aluminium EN 1050, målad med RAL-färg 7040 grå.

Sträckmetall för Ängskulla metrostations utomhusgångar

STW Steel levererade sträckmetallselement till de södra och norra utomhusgångarna för Ängskulla metrostation. Sträckmetallen målades och monterades på stålstommen enligt arkitektens ritningar. Eftersom gångarnas beklädnadskonstruktion består av flera sträckmetallselement, kontrollerade vi innan tillverkningen omsorgsfullt att sträckmetallens toleranser lämpade sig för planen. Sträckmetallen är i aluminium. De färggranna, beklädda gångarna är en imponerande detalj vid Ängskulla metrostation.

Produktinformation:


STW-sträckmetall - 110 x 52 - 24 x 2 mm, aluminium EN1050, storlek enligt arkitektritningarna, målad med RAL-färger.

Sträckmetall för reklamområdet för köpcentret Itäkeskus i3

STW Steel levererade rödmålad sträckmetall i aluminium till Itäkeskus i3-projektet som bas för fasadens reklamområde. Sträckmetallen tillverkades enligt de skräddarsydda måtten i ritningarna och pulvermålades på fabriken
med målfärg lämpad för utomhusbruk.

Produktinformation:


STW-sträckmetall - 200 x 70 - 20 x 2 mm, aluminium EN1050, målad RAL3000 röd. I mätningen av stomkonstruktionen uppmärksammades maskfördelningen för fulla maskor, för att få till stånd en jämn och obruten ytkonstruktion.

Ny kontorsbyggnad i Dickursby järnvägsstation – sträckmetall

Kunden letade efter ett modernt och metropolitanskt utseende för fasaden på denna mycket synliga kontorsbyggnad. Sträckmetallens storlek och stomkonstruktion optimerad enligt arkitektplanen.

Vid objektet användes fabrikens nyaste, mest innovativa och imponerande sträckmetallsmodell. Det första projektet av sitt slag i Finland och Norden.

Produktinformation:

STW-sträckmetall - 400 x 140 (320) - 150 x 3 mm, aluminium anodiserad med naturfärg (CL20).

i3 köpcentrets varmförzinkade och målade snörasskydd

Produktinformation:

STW-gallerdurk - 34 x 76 - 30/3 mm, varmförzinkad, maskvidd enligt ritningar, målad RAL3009 oxidröd.

Sträckmetall för Åbos nya bollhall

STW har tillsammans med en monteringsfirma levererat en imponerande fasadbeklädnad till den nya bollhallen i Kuppis i Åbo, som byggdes enligt internationella mått. Sträckmetallen formskars enligt arkitektens och tillverkarens layoutplan. I dimensionering av sträckmetallen har man beaktat stommens tredimensionalitet.

Produktinformation:

STW-sträckmetall 98 x 48 - 15 x 2 mm, aluminium EN1050, målad RAL9005 svart.

Målade gallerdurkar på serviceplattformen under glastakskonstruktionen för Aalto yliopistos AGRE-projekt

Genomförandet av gångplattformprojektet för universitetet var utmanande både på grund av de tekniska kraven och det visuella utseendet. I dimensioneringen har man beaktat arkitektens krav om öppenhet, bärkraft och strukturens enhetlighet och effektfullhet inomhus.

Produktinformation:

STW-gallerdurk - 43 x 76 - 40/4 mm, kantad, varmförzinkad och målad RAL 9003 vit.

Utvidgning av Tampere-talo – varmförzinkad, målad och kantad sträckmetall till fasaden samt varmförzinkade och målade gallerdurksplattformar

STW-sträckmetall användes för att bekläda de inre och yttre väggarna. För ytterväggen var sträckmetallen varmförzinkad och målad. Inomhus var den obehandlat stål och målad.

Produktinformation:

STW-sträckmetall - 42 x 14 - 6 x 2,0 mm, ramprofil 15 x 3 x 3 mm, fästhål i ramen, varmförzinkad/obehandlad, målad RAL9010 vit.

Gallerdurk i det tekniska utrymmet: STW-gallerdurk - 21 x 76 - 30/2 mm, kantad, varmförzinkad, mått enligt ritning, målad RAL9005 svart.

Åbo stadsteaters ombyggnad och utvidgning – perforerade plåtväggar för huvudestraden och perforerad plåt under serviceplattformarna

Produktinformation:

STW-perforerad plåt - R12 T16 (50 %), godstjocklek 5 mm, aluminium EN1050, storlek enligt arkitektplanen, målning i RAL-färger.

Wihuri 3 logistikcentral – sträckmetall för fasaden och trapphustornen

I samarbete med arkitekten och byggherren designades stomstrukturen för fasaden och sträckmetallens storlek att motsvara arkitektens vision av en enhetlig fasadstruktur. För fasaden anpassades allt från leveransen av sträckmetallen med fulla maskor till mätningen av stomstrukturen till fästningen av sträckmetallen enligt arkitektens vision.

Produktinformation:

STW-sträckmetall - 200 x 80 - 24 x 3 mm, aluminium EN1050, målad RAL9010 vit.

Espoo Catering - sträckmetall

Produktinformation:

STW-sträckmetall - Q16 x 11 - 3 x 2 mm, aluminium EN1050, målad RAL9016 vit.
STW-sträckmetall - 20 x 53 - 3 x 2 mm, AISI 304; EN 1.4301.

Tillbaka till referenserna