Stängselprodukter

Att göra ett område säkert är nu en grundförutsättning och behovet av att skydda människor har ökat. STW Steel Oy hjälper tillsammans med sina samarbetspartners att skydda objekt, avgränsa områden och förbättra genomfarten. Lösningar som lämpar sig för miljön och säkerhet förbättrar människornas trivsel och är en viktig del av en fastighets fasad.

STW Steel erbjuder stängsellösningar från design framåt genom sitt stora nätverk av leverantörer. Branschens ledande leverantörer visar vägen genom innovationer och investeringar i produktionsteknologi som kan utveckla branschens tillverknings- och korrosionsbeständhetsmetoder, samt garanterar att alla produkter har utvecklats och tillverkats enligt de senaste säkerhetsnormerna. Leverantörernas ISO 9001-certifikat garanterar att produkterna är av hög kvalitet och levereras punktligt. För monteringen ansvarar erfarna samarbetspartners enligt principen nyckeln-i-hand.

Bland de viktigaste egenskaperna som STW Steels stängselprodukter har är hög kvalitet och hållbarhet, lång livstid och snabb montering, samt ett stort utbud av helhetslösningar. Typiska användningsobjekt är industri- och företagsfastigheter, hamnar, idrottsområden, daghem, skolanstalter samt skydd för motor- och järnvägar.

För mer information kontakta:

Seppo Waris
Verkställande direktör

+358 40 354 0585
seppo.waris@stwsteel.fi

Ladda broschyrer
Stängsel - Produktförteckning (på finska)