Stor sakkunnighet och bra kundtjänst

STW Steel Oy är ett expertföretag grundat 2010 som erbjuder stålprodukter och lösningar, med över 20 års erfarenhet från stålbranschen bakom sig.

STW Steel levererar innovativa stålprodukter av hög kvalitet och lösningar för byggande och till industrin i Finland och närområden. Våra huvudprodukter är gallerdurk och trappsteg, perforerad plåt och sträckmetall, stängselprodukter och svetsade galler.

STW Steel representerar stålproduktbranschens ledande tillverkare. Leveranser till kunden sker antingen genom ett mellanlager eller direkt från fabriken. Globala kontakter med leverantörer och flexibla logistiklösningar möjliggör leverans av produkter enligt kundens behov.

STW Steels verksamhet baserar sig på gedigen kunskap inom branschen, kundtjänst, samt önskan att utveckla och genomföra innovativa lösningar för stålbaserade produkter och lösningar för våra kunders bästa. Personalens stora kompetens och kundtjänstanda, produktlösningar av hög kvalitet, kostnadseffektiva och punktliga leveranser ger våra kunder mervärde. Vårt breda nätverk av leverantörer och våra samarbetspartners garanterar att lösningarna genomförs enligt principen one-stop-shopping.