STW Steel Oy

Teknobulevardi 7
01530 Vantaa

Email: info@stwsteel.fi

Tel. +358 10 271 9220


Seppo Waris

Verkställande direktör, försäljning och inköp

Kaj Råstedt

Produktchef, Gallerdurksprodukter

Ilkka Kauhanen

Produktchef, Sträckmetall

Toni Kultanen

Gallerdurksprodukter

Jyrki Hämäläinen

Produktchef, Perforerad plåt, Svetsade galler