Produkter

Gallerdurk och trappsteg

STW Steel är en av de ledande leverantörerna av gallerdurksprodukter i Finland. Utöver den höga kvaliteten är STW Steels styrkor erfarenhet av branschen och kompetens.

Läs merKontakt

Perforerad plåt

Perforerad plåt kan användas i ett vitt urval av objekt inom bygge, industri och metallindustrin. Typiska användningsplatser i stålbygge är lösningar för fasader, räcken och undertak.

Läs merKontakt

Sträckmetall

Sträckmetall är stark, tredimensionell, och har många olika egenskaper som gör den till ett mångsidigt och dugligt material för många olika användningsändamål och lösningar inom bygge och industrin.

Läs merKontakt

Svetsade galler

Användning av svetsade skyddsgaller inom industrin och byggen ökar hela tiden, särskilt för säkerhet, lagring och olika objekt i fastigheter. Det är lätt att montera och kombinera svetsade skyddsgaller med andra material. Detta ger skyddsgallret många olika användningsändamål, och det kan effektivt utnyttjas inom industrin och byggande.

Läs merKontakt

Stängselprodukter

Att göra ett område säkert är nu en grundförutsättning och behovet av att skydda människor har ökat. STW Steel Oy hjälper tillsammans med sina samarbetspartners att skydda objekt, avgränsa områden och förbättra genomfarten. Lösningar som lämpar sig för miljön och säkerhet förbättrar människornas trivsel och är en viktig del av en fastighets fasad.

Läs merKontakt