Svetsade galler

Användning av svetsade skyddsgaller inom industrin och byggen ökar hela tiden, särskilt för säkerhet, lagring och olika objekt i fastigheter. Det är lätt att montera och kombinera svetsade skyddsgaller med andra material. Detta ger skyddsgallret många olika användningsändamål, och det kan effektivt utnyttjas inom industrin och byggande.

Hitsatus verkot

Typiska användningsobjekt är lagerlokaler och skyddsväggar, fasader, maskinskydd, skyddsräcken för trappor och gångar, undertak samt gabioner. En lösning som utarbetats tillsammans med slutkunden leder till en optimal lösning.

STW Steels svetsade skyddsgaller tillverkas av svetsad ståltråd. Svetsfogen ger skyddsgallret en ytterst stark och styv konstruktion. Den stora mängden fogar distribuerar tyngden jämt över hela gallret.

Svetsade galler tillverkas i standardmått med början från storleken 1 000 x 2 000, 1 250 x 2 500 och 1 500 x 3 000. Det största gallret är 3 000 x 6 000. Det är också möjligt att leverera gallren hoprullade. Specifika lösningar för kunder kan vara olika maskstorlekar eller alternativa trådar eller material, enligt kundens behov.


För mer information kontakta:

Ilkka Kauhanen

Produktchef, Sträckmetall