Gallerdurk och trappsteg

STW Steel är en av de ledande leverantörerna av gallerdurksprodukter i Finland. Utöver den höga kvaliteten är STW Steels styrkor erfarenhet av branschen och kompetens. Den ständiga utvecklingen av leveranskedjan och kundtjänsten innebär stark konkurrenskraft för våra kunder, noggrann kvalitetskontroll på produkterna och garanterat punktliga leveranser.

Ritilät ja askelmat

Våra typiska kunder är stålbyggare, maskinverkstäder, bygg- och industriföretag samt branschens ledande design- och arkitektbyråer. Gallerdurken tillverkas av Mostostal Siedlce SP. Tillverkningsprogrammet har två modeller: pressvetsad gallerdurk (Z) och pressad durk (P). Den pressvetsade gallerdurkens viktigaste egenskaper är förmågan att hantera stor belastning, säkerhet, styrka och snabb montering.

Gallerdurkens egenskaper betyder att de kan användas bl.a. som service- och arbetsplattformar i fabriker, trappgångar i byggnader, nödutgångar och gångbroar samt på andra ställen där ett säkert, hållbart underlag behövs för människor att arbeta och röra sig på.

Den pressade gallerdurkens (P) egenskaper är hållbar konstruktion, mångsidiga användningsmöjligheter, individualiserade lösningar och användning vid arkitektoniska objekt. Pressad gallerdurk lämpar sig utöver som serviceplattformar utmärkt som solskyddgaller för fasader, taknät och skyddsstängsel.

Gallerdurken tillverkas enligt DIN 24537 och den internationella standarden ISO-9001. Gallerdurken har CE-märkning. Gallerdurkmodeller och -mått, skärningar, användningsändamål och belastningsbehov samt fästningsalternativ planeras enligt kundens krav. I samarbete med kunden genomför vi den bästa lösningen ur en teknisk och ekonomisk synvinkel.


För mer information kontakta:

Kaj Råstedt

Produktchef, Gallerdurksprodukter